Immunotherapie

Wanneer de allergieklachten blijven ondanks het gebruik van je symptomatische medicatie kan immunotherapie mogelijk een optie zijn. Met een immunotherapiekuur stimuleer je het immuunsysteem om een tolerantie te ontwikkelen voor de specifieke allergenen waarvoor je overgevoelig bent, zoals boompollen of graspollen. Het doel van immunotherapie is om je minder allergisch te maken, zodat je minder of soms zelfs helemaal geen symptoommedicatie meer hoeft te gebruiken. Zelfs na het voltooien van een kuur blijf je in de meeste gevallen beschermd.

De totale behandeling duurt 3 tot 5 jaar. Deze periode heeft je lichaam nodig om te 'wennen' aan het allergeen waardoor je steeds minder allergisch reageert. De therapietrouw van de kuur is van invloed op het slagen van de behandeling.

Verschillende toedieningsvormen

Allergie immunotherapie bestaat uit een tweetal toedieningsvormen:

  • subcutane immunotherapie, via onderhuidse injecties
  • sublinguale immunotherapie door middel van tabletten (onder de tong)

Allergie immunotherapie is uitsluitend op recept van een (huis)arts verkrijgbaar.

Immunotherapie is specifiek voor het allergeen waar je allergische klachten voor hebt. Het is dus van belang om precies te weten waar je allergisch op reageert. Dit kan door middel van een allergietest bij de (huis)arts.