Allergisch astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Er zijn verschillende soorten astma zoals allergisch astma, niet-allergisch astma, inspanning astma of ernstig astma. Bij allergisch astma wordt je benauwd zodra je stoffen inademt waarvoor je allergisch bent. Het kan bijvoorbeeld gaan om stuifmeel, huisstofmijt of huidschilfers van (huis)dieren.

Ook bepaalde voedingsstoffen of bestanddelen van medicijnen kunnen bij allergisch astma een aanval uitlokken. Het lichaam maakt dan de stof histamine aan, die de allergische reactie oproept. Niet iedereen met allergisch astma is allergisch voor dezelfde prikkels en ook niet in dezelfde mate. En vaak heeft iemand meer vormen van astma tegelijk. Zo reageren sommige mensen met allergisch astma ook op niet-allergische prikkels zoals kou, mist en vochtige lucht.

Allergisch astma komt ongeveer bij 10-15% van de volwassenen voor en kan op elke leeftijd ontstaan. Meer dan 80% van de mensen met allergisch astma heeft daarnaast ook last van allergische rhinitis. Als de allergische rhinitis niet wordt behandeld, is de astma vaak moeilijker te behandelen of wordt erger.

Astma symptomen

Hoesten en een piepende ademhaling zijn symptomen van astma die vaak voorkomen maar je kunt ook benauwd of kortademig zijn of een beklemmend gevoel op de borst hebben. De klachten verschillen per persoon.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-975Y8N9QCV');