Een duidelijke focus op allergieën.

aluminium free company

Producten Pollinex®

Wanneer mag je geen Pollinex® kuur hebben?

  • Bij klachten die van invloed zijn op de werking van het immuunsysteem, zoals kwaadaardige tumoren en zogenaamde auto-immuunziekten;
  • Bij ernstige cardiovasculaire ziekten (bijv. angina pectoris, artherosclerose);
  • Bij patiënten jonger dan 6 jaar of senioren ouder dan 60 jaar;
  • In geval van astma die niet bevredigend onder controle kan worden gehouden met geneesmiddelen;
  • Bij gebruik van immunosuppressiva;
  • Bij gebruik van bètablokkers;
  • In geval van een zwangerschap.


Waarschuwingen en voorzorgen

Na iedere injectie Pollinex® moet je circa 30 minuten in de wachtkamer van je arts blijven wachten. Hij kan zo controleren of je de injectie goed verdraagt. Zoals alle geneesmiddelen kan ook Pollinex® bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen komen zelden voor, maar soms treden er lokale reacties op, zoals roodheid en jeuk op de injectieplaats of een algehele allergische reactie. Je arts kan in dat geval, mocht dat nodig zijn, de juiste maatregelen nemen.