Een duidelijke focus op allergieën.

aluminium free company

Producten Oralair®

Wanneer mag je geen Oralair® kuur hebben?

 

  • Als u overgevoelig (allergisch) bent voor een van de andere bestanddelen van de tablet (mannitol (E421), microkristallijne cellulose, natrium-croscarmellose, silica, colloïdaal watervrij, magnesium-stearaat en lactosemonohydraat).
  • Als u lijdt aan ernstig en/of instabiel astma.
  • Als uw immuunsysteem zeer verzwakt is of als u lijdt aan een ziekte die uw eigen immuunsysteem aanvalt.
  • Als u lijdt aan een kwaadaardige ziekte (bijvoorbeeld kanker).
  • Als u een ontsteking in uw mond heeft.

 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen

De tablet bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u de tablet gaat gebruiken.

 

Zwangerschap en borstvoeding

Op dit ogenblik is er geen ervaring met het gebruik van de tablet tijdens de zwangerschap. Daarom wordt geadviseerd niet te beginnen met immunotherapie als u zwanger bent. Als u zwanger raakt, bespreek dan met uw arts of u door kunt gaan met de behandeling. Er is ook geen ervaring met het gebruik van de tablet tijdens het geven van borstvoeding. Een effect op de zuigeling die borstvoeding krijgt tijdens de behandeling wordt niet verwacht. Begin echter niet met immunotherapie als u borstvoeding geeft. Als u borstvoeding wilt geven terwijl u onder behandeling bent, moet u met uw arts bespreken of u met de behandeling kunt doorgaan.

 

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Tijdens de behandeling met Oralair® kunt u reacties op de plaats van inname verwachten (zoals jeuk in de mond of irritatie van de keel). Deze reacties treden meestal op aan het begin van de behandeling. Deze reacties zijn tijdelijk en zullen geleidelijk verdwijnen.

Stop met het innemen van Oralair® en neem direct contact op met uw arts, als u de volgende symptomen ontwikkelt of het volgende opmerkt: ernstige symptomen die de keel betreffen of allergische symptomen die het gehele lichaam betreffen (dat wil zeggen, snelle ontwikkeling van een aandoening gekenmerkt door klachten van de huid en/of slijmvliezen, moeite met de ademhaling, hardnekkige buikpijn of symptomen die wijzen op een verminderde bloeddruk).

 

In welke gevallen moet ik stoppen met Oralair®?

Ernstige symptomen die de keel betreffen of allergische symptomen die het gehele lichaam betreffen. Neem direct contact op met uw behandelend arts.

De behandeling mag alleen op instructies van de arts hervat worden.