Een duidelijke focus op allergieën.

aluminium free company

Producten Oralair®

Bewaaradvies

Er zijn geen speciale voorschriften voor het bewaren van de tablet. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet in de diepvriezer bewaren. Houd de tablet buiten het zicht en bereik van kinderen.

 

Gebruik de tablet niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisterverpakking en doos na EXP. De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.


Overige informatie

Lees de bijsluiter, die in elke verpakking is bijgesloten, zorgvuldig door voordat u start met het innemen van het geneesmiddel. Het is belangrijk dat u de tablet gedurende de door uw arts aangegeven periode volgens voorschrift gebruikt. Daarnaast is het belangrijk om uw immunotherapie te gebruiken gedurende de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geadviseerde periode van tenminste 3 achtereenvolgende jaren. Onder die voorwaarden kan een optimaal effect van de behandeling worden bereikt. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van adviezen van uw arts. 

 

Raadpleeg altijd uw arts wanneer u vragen heeft over uw individuele situatie.